TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRA CỨU LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
Mã sinh viên:

               Sinh viên tra cứu lịch thi cụ thể (ngày thi, ca thi, phòng thi) tại trang này bằng việc gõ mã sinh viên vào ô bên trên. 

THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021

1. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM THI:

- Điểm thi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (CET)

Địa chỉ: tầng 3 nhà C1T (Tòa nhà Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội), số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Xem bản đồ tại đây

2. LỊCH TRÌNH CA THI

TT LỊCH TRÌNH BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
CA 1 CA 2 CA 3 CA 4
1 Cán bộ bắt đầu làm nhiệm vụ 07h45' 09h30' 13h30' 15h15'
2 Sinh viên có mặt tại điểm thi 07h55' 09h40' 13h40' 15h25'
3 Mời sinh viên vào phòng thi 08h00' 09h45' 13h45' 15h30'
4 Tính giờ làm bài cho sinh viên 08h15' 10h00' 14h00' 15h45'
5 Hết giờ làm bài thi 09h15' 11h00' 15h00' 16h45'
6 Sinh viên rời phòng thi 09h30 11h15' 15h15' 17h00'

3. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN:
3.1. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định.
3.2. Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên.
3.3. Trong trường hợp bị mất thẻ và chưa được cấp lại, sinh viên phải mang theo Giấy chứng nhận sinh viên do đơn vị đào tạo cấp có đủ họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, ngành học, khóa học, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh

3.4. Thực hiện phòng chống dịch COVID-19, sinh viên chủ động báo cáo cán bộ coi thi khi bản thân có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi; tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế và của điểm thi về biện pháp phòng chống dịch.

3.5. Xem tài liệu Hướng dẫn sinh viên làm bài thi trên máy tính tại đây:

Bấm vào đây để xem: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI THI TRÊN HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VNU - CET

3.6. Xem Nội quy phòng thi tại đây:

Bấm vào đây để xem: NỘI QUY PHÒNG THI