TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRA CỨU LỊCH THI

MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINMã sinh viên:

               Sinh viên tra cứu lịch thi cụ thể (phòng thi, ca thi, ngày thi, điểm thi) tại trang này bằng việc gõ Mã sinh viên vào ô bên trên. 

THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

1. THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM THI:

Điểm thi Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (CET)

Địa chỉ: tầng 3 nhà C1T (Tòa nhà Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội), số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Xem bản đồ tại đây

2. LỊCH TRÌNH CA THI

                     
TT Lịch trình
CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8  
3 Tính giờ làm bài cho sinh viên 07h15 08h45 10h15 11h45 13h30 15h00 16h30 18h00
4 Hết giờ làm bài thi 08h15 09h45 11h15 12h45 14h30 16h00 17h30 19h00

3. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN:
3.1. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định.
3.2. Khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên.
3.3. Trong trường hợp bị mất thẻ và chưa được cấp lại, sinh viên phải mang theo Giấy chứng nhận sinh viên do đơn vị đào tạo cấp có đủ họ và tên, ngày sinh, mã số sinh viên, ngành học, khóa học, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh